Menüü

Otsi

Valkude tootmine

Leave your inquiry here:

Küsi täpsemalt

Rekombinantsete valkude tootmine eukarüootsetes rakkudes

Kõige lihtsamatest inimese IgG-dest kuni afukosüleeritud bispetsiifiliste antikehade ja rekombinantsete kasvufaktoriteni – oleme neid kõiki tootnud!

Icosagen pakub rekombinantsete valkude tootmise teenust, kasutades eukarüootsetes rakkudes QMCF tehnoloogiat.

Meie kogenud ja pühendunud doktorikraadiga projektijuhtide ja teadlaste meeskond toodab pidevalt lühikese ajaga väga kvaliteetseid ja puhtaid valke.

0
Erinevat valku tootsime eelmisel aastal
0
Erinevat valku puhastasime eelmisel aastal

Transientne valkude tootmine
QMCF tehnoloogiaga

Icosageni QMCF tehnoloogia on kiire ja usaldusväärne ekspressioonisüsteem rekombinantsete valkude transientseks tootmiseks eukarüootsetes rakkudes, mille saagikus on kuni 1g/l.

QMCF tehnoloogia põhineb modifikatsioonidel, mis suurendavad ekspressioonivektori koopiaarvu, tagades samal ajal nende ühtlase jaotuse raku jagunemisel ning seeläbi ka stabiilse ekspressioonitaseme.

Meie toodetud rekombinantsed valgud sobivad kasutamiseks diagnostikas ja erinevat tüüpi prekliinilistes uuringutes, näiteks ravimiarenduses.

Valkude tootmine QMCF tehnoloogiaga

SKALEERITAV
TOOTMINE

SKALEERITAV TOOTMINE

Icosageni tootmismahud ulatuvad 96 auguga plaadist 50 liitrini.

PAINDLIK
PUHASTAMINE

PAINDLIK PUHASTAMINE

Meil on võimekus puhastada valke nii afiinsusmärgisega kui ilma.

ÜKSKI
SIHTMÄRKI
POLE VÕIMATU

ÜKSKI SIHTMÄRK POLE VÕIMATU

Oleme edukalt tootnud väga erinevaid raskesti ekspresseeruvaid valke – alustades rekombinantsest kasvufaktorist ja lõpetades afukosüleeritud bispetsiifiliste antikehadega.

NATIIVSED
VALGUD

NATIIVSED VALGUD

CHO- ja HEK293-rakkude kasutamine võimaldab toota bioloogiliselt funktsionaalseid natiivsete posttranslatsiooniliste modifikatsioonidega valke.

TOETAV
MEESKOND

TOETAV MEESKOND

Meil on kogenud ja pühendunud doktorikraadiga projektijuhtide ja teadlaste töörühm. Vastame klientide küsimustele kiiresti, et pakkuda parimat teenust ja tuge.

PIKK
KOGEMUS

PIKK KOGEMUS

Eelmisel aastal tootsime ja puhastasime enam kui 1500 erinavat valku. Lai valik kaasagseid analüüsimeetodeid, mida kasutatakse kogu tootmisprotsessi vältel, tagab järjepidevalt kõrge kvaliteedi.

Valkude tootmise töövoog

Services_icosagen_workflow_QMCF-Protein-Production

Meie VLP-tehnoloogia abil saab VLP-sid toota HEK293-põhistes QMCF-rakuliinides ja puhastada sadestamise ja fraktsioneerimisega.

VLP-de kasutamine membraanivalkude tootmiseks

Icosagen toodab membraanivalke viiruslaadsete partiklite (VLP-de) kontekstis, kasutades QMCF ekspressiooniplatvormi.

Tänu viiruse kapsiidivalgu ekspressioonile toimub VLP-de iseeneslik moodustumine. Selliselt formeerunud VLP-d, mida on rikastatud huvipakkuva membraanivalguga, on ideaalsed vahendid immuniseerimiseks ja sageli kasutatakse neid ka antikehade sõelumiseks, vaksiini väljatöötamises ja retseptorite funktsiooni uuringutes.

Meie patenteeritud valkude interaktsioonide tehnoloogia annab VLP-de pinnal palju suurema membraanivalkude tiheduse ja võimaldab seega paremini selliste membraanivalkude vastaste antikehade teket. Kasutame ettevõttesisestes antikeha arenduse projektides selliseid VLP-sid, mis võimaldavad leida antikehi ka keerulise märklaua vastu.

KOMPLEKSNE
SIHTMÄRK

KOMPLEKSNE SIHTMÄRK

Tootes funktsionaalseid membraanis asetsevaid valke, tekib ainulaadne võimalus raskesti ekspresseeritavate valkude (ioonkanalite, retseptorite) uurimiseks terapeutilisel eesmärgil.

KIIRE
JA EFEKTIIVNE

KIIRE JA EFEKTIIVNE

Meie patenteeritud valkude interaktsioonide tehnoloogia annab VLP-de pinnal palju suurema membraanivalkude tiheduse ja võimaldab seega paremini selliste membraanivalkude vastaste antikehade teket.

INIMESE
SPETSIIFILISED
PTMid

INIMESE SPETSIIFILISED POSTTRANSLATSIOONILISED MODIFIKATSIOONID

Kasutame natiivsete posttranslatsiooniliste modifikatsioonide saamiseks HEK293-rakuliine.

G-valguga seotud retseptorid moodustavad suure osa valguliste retseptorite perekonnast. Neist ligi 40% on sihtmärgiks olemasolevatele ravimitele. Ometi on osutunud selliste membraanivalkude vastaste antikehade leidmine seni väga komplitseerituks, kuna ekspressiooni saavutamine loomikul kujul on keeruline Icosageni patenteeritud pseudotüpeeritud VLP-de tehnoloogiaplatvorm sillutab tee meie klientide jaoks, võimaldades leida membraanivalkude vastasteid antikehi.

Antikehast sõltuva rakulise tsütotoksilisuse (ADCC) suurendamine afukosüleerimisega

Icosagenil on pikaajaline koostöö ProBioGen-iga, kelle GlymaxX® technoloogiat kasutame tsütotoksilist efekti võimendavate täielikult afukosüleeritud antikehade tootmiseks. GlymaxX® garanteerib üle 95% afukosüleerimise ning on universaalne ja lihtsalt rakendatav juba olemasolevate või uute antikehade tootmisprotsessi. Tava- ja afukosüleeritud antikehade tootmise ajakava ja lõplik saagis on identsed.

Madala fukoosisisaldusega terapeutilistel antikehadel on kümme kuni sada korda suurem tsütotoksilisus (Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity — ADCC) ja seega oluliselt kõrgem sihtmärkrakke hävitav toime. Afukosüleerimise taset saab reguleerida, mis võimaldab muuta rakke hävitavat potentsiaali.

LIHTNE
INTEGREERIDA

LIHTNE INTEGREERIDA

GlymaxX® on kergesti rakendatav uute ja olemasolevate kloonide suhtes ning tootmise ajakava ja saagikus jäävad samaks.

SKALEERITAV

SKALEERITAV

Tõestatud GMP-tingimustest tootmine kuni 2000 liitris.

VARAJANE
EFEKTIIVSUSE
VÕRDLUS-
UURING

VARAJANE AFUKOSÜLEERIMISE EFEKTIIVSUSE UURING

Pakume võimalust GlymaxX® tehnoloogia proovimiseks transientses tootmises ning võrdlust oma kandidaatmolekuli toimeviisi muutustes majasiseste ADCC analüüsidega.
Antikehade
arendus
Valkude
tootmine
Rakuliini
arendus
Analüütika

Meie asukoht

Ameerika Ühendriikide kontor

77 Geary St. 5th Floor
San Francisco, CA 94108
+1 415 548 6625

Eesti kontor

Eerika tee 1
Õssu, Kambja vald
Tartu maakond 61713
Estonia
+372 737 7070
Shopping Cart