Menüü

Otsi

Teenuste nimekiri

Leave your inquiry here:

Subscribe to our newsletter

Toiduainete mikrobioloogiline analüüsimine

I Mikroorganismide arvuline määramine (cfu/g; cfu/ml) toiduainetest, söötadest k.a kestvuskatsetest

Analüüsi nimetus

Meetod

1 Beeta-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli

EVS-ISO
16649-2:2011+/AC:2017

2 Bacillus cereus

EVS-EN ISO
7932:2005

3 Bacillus spp*

EVS-EN ISO
7932:2005, modifikatsiooniga

4 Bacillus spp spoorid*

EVS-EN ISO
7932:2005, modifikatsiooniga

5 Clostridium perfringens

EVS-EN ISO 15213-2:2023

6 Coli-laadsed bakterid

ISO 4832:2006

7 Enterobacteriaceae

EVS-EN ISO 21528-2:2017

8 Koagulaaspositiivsed stafülokokid (S. aureus jt liigid)

EVS-EN ISO 6888-1:2021

9 Listeria monocytogenes

EVS-EN ISO 11290-2:2017

10 Mikroorganismide üldarv

EVS-EN ISO
4833-1:2013+A1:2022

11 Mesofiilsed anaeroobsed mikroorganismid*

EVS-EN ISO
4833-1:2013+A1:2022, modifikatsiooniga

12 Mesofiilsete aeroobsete bakterite spoorid*

EVS-EN ISO
4833-1:2013+A1:2022, modifikatsiooniga

13 Mesofiilsete anaeroobsete bakterite spoorid*

EVS-EN ISO
4833-1:2013+A1:2022, modifikatsiooniga

14 Mesofiilsed piimhappebakterid

ISO 15214:1998

15 Pärm- ja hallitusseened

EVS-ISO 21527-1:2009

EVS-ISO 21527-2:2009

16 Sulfitit redutseeriv Clostridium spp

ISO 15213-1:2023

17 Konservide steriilsuse kontroll**, hõlmab sensoorset analüüsi, mikrobioloogilisi anaüüse ja pH määramist

NMKL 59 (5):2004

*Akrediteerimata meetod
**Kompleksanalüüs, mis hõlmab nii akrediteeritud kui akrediteerimata meetodeid

II Mikroorganismide arvuline määramine hügieeniproovidest

Analüüsi nimetus

Meetod

1 Beeta-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli

EVS-ISO
16649-2:2011/AC:2017

2 Coli-laadsed bakterid

ISO 4832:2006

3 Enterobacteriaceae

EVS-EN ISO
21528-2:2017

4 Mikroorganismide üldarv

EVS-EN ISO
4833-1:2013+A1:2022

5 Pärm- ja hallitusseened*

EVS-ISO
21527-2:2009

*Hügieeniproovid ei kuulu meetodi akrediteerimisulatusse.

III Patogeenide tuvastamine toiduainetest, hügieeniproovidest, söötadest ja esmatasandi tootmise proovidest

Analüüsi nimetus

Meetod

1 Listeria monocytogenes (25g)

EVS-EN ISO
11290-1:2017+/AC:2018

2 Listeria monocytogenes (25g), molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR-meetod
JU-MB-49, JU-MB-50

3 Salmonella spp (10g, 25g)

EVS-EN ISO
6579-1:2017+A1:2020

4 Salmonella spp (50g, 100g, 125g, 250g, 375g, 750g)

EVS-EN ISO
6579-1:2017+A1:2020

5 Beeta-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli**

ISO 16649-3:2015

6 Coli-laadsed bakterid**

ISO 4831:2006

7 Hügieeniproov – Listeria monocytogenes

EVS-EN ISO
11290-1:2017+/AC:2018

8 Hügieeniproov – Listeria monocytogenes, molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR-meetod
JU-MB-49, JU-MB-50

9 Hügieeniproov – Salmonella spp

EVS-EN ISO
6579-1:2017+A1:2020

10 Hügieeniproov – Salmonella spp, molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR-meetod
JU-MB-43, JU-MB-44

11 Salmonella spp, esmatasandi tootmine (rümbaproovid)

EVS-EN ISO
6579-1:2017+A1:2020

**Akrediteeritud tekstiilimaatriksile

IV Toidu keemiline analüüs

Analüüsi nimetus

Meetod

1 NaCl (Na kaudu)

JU-MB-59

2 Niiskus

EVS-EN ISO 712:2010

3 pH määramine

ISO 2917:1999; NMKL 179, 2005

V Vee mikrobioloogiline analüüs

Analüüsi nimetus

Meetod

1 Escherichia coli MPN-meetodil (Colilert-18)

EVS-EN ISO
9308-2:2014

2 Coli-laadsed bakterid MPN-meetodil (Colilert-18)

EVS-EN ISO
9308-2:2014

3 Intestinaalsed enterokokid MPN-meetodil (Enterlolert DW)

JU-MB-62

4 Kultiveeritavad mikroorganismid (22 °C)

EVS-EN ISO
6222:2001

5Kultiveeritavad mikroorganismid (37 °C)

EVS-EN ISO
6222:2001

6Pseudomonas aeruginosa leidumine 250ml* (Pseudalert) või membraanfiltratsiooni meetodil

JU-MB-70

*akrediteerimata meetod

VI Farmatseutiliste toodete ja viirusevastaseid antikehi sisaldavate preparatsioonide ja formulatsioonide mikrobioloogilised analüüsid

Nimetus

Meetod

1Bakterite üldarvu määramine (TAMC)

Ph.Eur 10; 2.6.12 JU-MB-67

2Pärm- ja hallitusseente üldarvu määramine (TYMC)

Ph.Eur 10; 2.6.12 JU-MB-67

3Meetodi valideerimine uuritavale maatriksile ühe CRM kultuuridega

Ph.Eur 10; 2.6.12 JU-MB-67

4Steriilsuse kontroll otsese nakatamismeetodiga

Ph.Eur 10; 2.6.1 JU-MB-68

5Meetodi valideerimine uuritavale maatriksile ühe CRM kultuuridega

Ph.Eur 10; 2.6.1 JU-MB-68

VII Õhu mikrobioloogiline analüüs

Nimetus

Meetod

1 Bakterite üldarvu määramine õhust lihtsadestusmeetodil*

JU-MB-52

2 Pärm- ja hallitusseente arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*

JU-MB-52

*Akrediteerimata meetod

VIII Söötmed (tellimisel)

Nimetus

1 Petri tassid dikloraan-glütseroolagariga (DG18)

2 Petri tassid MYP agariga

3 Petri tassid plate count agariga (PCA)

4 Petri tassid Sabouraud agariga

5 Petri tassid trüptoon-soja agariga (TSA)

IX Lisateenused

Nimetus

Meetod

1 Autoklaavi toimivuse kontroll bioloogilise indikaatoriga*

JU-MB-46

2 Bakterite identifitseerimine 16S rRNA geenifragmendi sekveneerimisega* (osalise allhankega)

JU-MB-58

3 Bakterite identifitseerimine MALDI-TOF MSiga*

Allhanke korras

4 Mikroskoopia*

JU-MB-21

5Mikrobioloogiliste söötmete kvaliteedi (toimivuse) kontroll CRM-tüvedega*

EVS-EN ISO
11133:2014+A1+A2:2020

6Listeria monocytogenes’e kasvu matemaatiline mudeldamine*

FSSP model version 4.0

7 Joogivee proovide võtmine; laborist atesteeritud proovivõtja

EVS-EN ISO
19458:2006; JU-MB-41

8 Hügieeniproovide võtmine*

EVS-EN ISO
18593:2018; JU-MB-35

9 Toidu sensoorne analüüs*

JU-MB-42

10  Võrdluskatsed*

11 Transporditeenus

*Akrediteerimata meetod

Konsultatsiooniteenus

  • molekulaardiagnostika toidupatogeenide tuvastamiseks
  • toiduhügieenialane konsultatsioon toidukäitlejatele
  • mikrobioloogiaalane nõustamine toidutööstusettevõtete mikrobioloogidele
  • PCR-meetod patogeenide tuvastamiseks toiduainetest

Hinnapäringute, erisoovide ja küsimuste korral palume kirjutada aadressile mbproovid@icosagen.com

või otse laborijuhataja Ene Talpsepa poole: ene.talpsep@icosagen.ee

Meie asukoht

Ameerika Ühendriikide kontor

77 Geary St. 5th Floor
San Francisco, CA 94108
+1 415 548 6625

Eesti kontor

Eerika tee 1
Õssu, Kambja vald
Tartu maakond 61713
Estonia
+372 737 7070
Shopping Cart