Menüü

Otsi

Antikehade arendus

Leave your inquiry here:

Küsi täpsemalt

Tõlgime su ideed valkude keelde

Icosagen lähtub iga kliendi vajadustest, pakkudes ettevõttesiseselt täielikult integreeritud lahendusi. Alustades antikeha avastamisest, humaniseerimisest ja bispetsiifiliseks muutmisest kuni stabiilse CHO-rakuliini arendamise ja GMP-tootmiseni. See muudab kogu protsessi lihtsamaks ning säästab oluliselt aega.

Antikeha avastamine HybriFree tehnoloogiaga

HybriFree tehnoloogia põhineb B-rakkude kloonimisel ning seda kasutatakse monoklonaalsete antikehade tõhusaks avastamiseks ja nende koheseks tootmiseks imetajate rakkudes.

HybriFree muudab antikehade avastamise kiireks ja paindlikuks ning võimaldab nende kloonimist nii olemasolevatest hübridoomidest kui ka tervenenud patsientide perifeerse vere mononukleaarsetest rakkudest (peripheral blood mononuclear cell — PBMC).

Miks valida HybriFree tehnoloogia?

KIIRE

KIIRE

Peale immuniseerimisetapi lõppu on optimaalsete füüsikalis-keemiliste omadustega bioloogiliselt aktiivsed antikehad kliendile saatmiseks valmis 8-9 nädalaga.

KÕRGE
AFIINSUSEGA
ANTIKEHAD

KÕRGE AFIINSUSEGA ANTIKEHAD

Ilma afiinsusküpsemiseta.

DNA
IMMUNISEERIMINE

DNA IMMUNISEERIMINE

Immuniseerime küülikuid ja kanu DNA, peptiidide või VLP-dega, et leida raskesti ekspresseeritavate valkude vastaseid antikehi.

PAINDLIK

PAINDLIK

Kõiki tuvastatud järjestusi saab kasutada erinevate immuunmolekulide (bi-spetsiifilised ja kimäärsed, antikehad, antikehade fragmendid jt) tootmiseks.

INTEGRAALSED
MEMBRAANIVALGUD?

JAH!

Kasutades QMCF tehnoloogiat eukarüootses süsteemis, saab toota kõrge kvaliteediga immuniseerimiseks kasutatavaid antigeene – nii peptiidide kui ka viiruslaadseid partikleid (VLP-sid).

HybriFree töövoog

ANTIGEENI KVALITEET ON TÄHTIS! Isegi väikseim erinevus antigeeni ja looduslikult esineva märklaua vahel mõjutab antikehade spetsiifilisust ja bioloogilist funktsiooni.

Icosagenis HybriFree tehnoloogiaga avastatud antikehad on kasutusel nii diagnostikas kui ravimiarenduste prekliinilistes katsetes.

Hübridoomide sekveneerimisplavorm HybriRescue

Kloneerimine antikehi olemasolevatest hübridoomidest, ning toodame neid kliendi soovitud mahus.

Saadame kliendile antikeha varieeruvate domeenide järjestused.

ANTIKEHA
TÄIUSTAMINE

ANTIKEHA TÄIUSTAMINE

Antikeha järjestus on vajalik edasiseks parendamiseks, näiteks funktsiooni optimeerimiseks või humaniseerimiseks ja patendi taotlemiseks.

PAKUB
TURVALISUST

PAKUB TURVALISUST

Kui antikeha järjestus on kindlaks määratud, on alati võimalus selle uuesti tootmiseks, mis välistab suurepäraste antikehade jäädavat kaotsiminekut näiteks rakukultuuri hävimise tõttu.

PATENDI-
TAOTLUS

PATENDITAOTLUS

Unikaalsete varieeruvate domeenide järjestuste patentimine pakub võimalusi teadus- ja arendustegevustesse investeerimiseks.

HybriRescue töövoog

Loomadest või ka mittehumaniseeritud faagiraamatukogudest toodetud antikehade humaniseerimine on vajalik nende kasutamiseks terapeutiliste ravimitena. Väljakutseks on säilitada antikeha kõrge spetsiifilisus ja afiinsus, samas vähendades võimalikult palju nende immunogeensust. Icosageni humaniseerimisplatvormi tarkvaraga on see võimalik. 

Antikeha humaniseerimine

Icosageni humaniseerimisplatvormi tarkvara on arendatud koostöös Tartu Ülikooli teadlastega.

Humaniseerime rutiinselt antikehade variaabeldomeene mistahes organismist, kasutades aluseks mistahes võrdlusjärjestusi. Humaniseeritud variantides jäetakse alles võimalikult palju raske ja kerge ahela variaabeldomeenide struktuuri säilimiseks vajalikke võtmejärjestusi.

Humaniseeritud järjestustest eemaldatakse motiivid, mis on altid glükosüleerimisele, deamideerimisele või muudele posttranslatsioonilistele modifikatsioonidele.

PAINDLIKKUS

PAINDLIKKUS

Antikehade kerget ja rasket ahelat on võimalik humaniseerida igast liigist pärit antikehadest.

VALIDEERITUD
SÜSTEEM

VALIDEERITUD SÜSTEEM

Ettevõttesisesed humaniseerimis- ja tootmistsükli projektid on andnud kõrge tiitri ja afiinsusega antikehi. Humaniseerime kõiki mitteterviklikke (inglise keeles „unconsolidated”) ja humaniseerimata antikehade variaabeldomeenide järjestusi.

VABA
MOTIIVIDEST

VABA POSTTRANSLATSIOONILISTEST MOTIIVIDEST

Humaniseeritud järjestustest on eemaldatud motiivid, mis on altid glükosüleerimisele, deamideerimisele või muudele posttranslatsioonilistele modifikatsioonidele.

OLULISED
JÄRJESTUSED
JÄETAKSE ALLES

OLULISED JÄRJESTUSED JÄETAKSE ALLES

Humaniseeritud variantides jäetakse alles võimalikult palju kerge ja raske ahela variaabeldomeenide struktuuri säilimiseks vajalikke võtmejärjestusi.

PAINDLIKKUS

PAINDLIKKUS

Antikeha kerge ja raske ahela variaabel domeene on võimalik humaniseerida igast liigist pärit antikehadest.

Humaniseerimise töövoog

Antikehade
arendus
Valkude
tootmine
Rakuliini
arendus
Analüütika
Shopping Cart