Menüü

Otsi

Rakuliini arendus

Leave your inquiry here:

Subscribe to our newsletter

Stabiilse CHO-rakuliini arendamise platvorm IcoCell

IcoCell on tõhus patenteeritud platvorm, mis võimaldab luua stabiilseid kõrge tootlikkusega CHO-rakuliine rekombinantsete valkude ja monoklonaalsete antikehade tootmiseks konkurentsivõimelise aja jooksul ja paremate produkti tiitritega.

Stabiilse CHO-rakuliini arendamise platvorm IcoCell

Monoklonaalse rakuliini loomine IcoCell tehnoloogiaga

KÕRGE
TOOTLIKKUS

KÕRGE TOOTLIKKUS

Meie arendatud stabiilsete rakuliinide saagikus rekombinantsete valkude puhul on kuni 10 g/l.

VALMIB
KIIRESTI

VALMIB KIIRESTI

Optimeeritud CHO-rakuliiniarendusega saab klient stabiilsed produtsentrakuliini kloonide pool’id juba esimese nädala jooksul.

TASU
TEENUSE EEST

TASU AINULT TEENUSE EEST

Icosagen ei rakenda litsentsitasusid ega omista kliinilistest uuringutest saadud tulu – võtame tasu vaid teenuse eest.

99,9%
MONOKLONAALSUSE
GARANTII

99,9%
MONOKLONAALSUSE
GARANTII

Kasutame VIPS™ Solentim rakkude külvamise masinat, mis tagab 99,9% monoklonaalsuse. Topeltlukustamise meetod ühendab rakkude külvamise järgse pildistamise ja analüüsi igapäevase väljakasvu jälgimisega, võimaldades regulaarset dokumenteerimist.

GMPga
ÜHILDUV
DOKUMENTA-
TSIOON

GMPga
ÜHILDUV
DOKUMENTATSIOON

Esitame täieliku dokumentatsiooni rakuliini arendusest, mis on vajalik hilisemaks GMP-tootmiseks.

PÕHJALIK
MOLEKULI
KARAKTERISTIKA

PÕHALIK MOLEKULI ISELOOMUSTUS

Kõrge tootlikuse kõrval on väga oluline ka produkti kvaliteedi pidev analüüs. Rakendame ettevõttesiseseid teadmisi ja kogemusi valkude analüütika ja puhastamise valdkonnas ning seda juba võimalikult varajastes etappides, et iseloomustada nii esialgsest stabiisest kloonist kui ka hiljem rakuliini arenduse protsessis saadud materjali.

Rakuliini arendamise töövoog

Services_icosagen_workflow_Cell-Line-Development

Stabiilse produtsentrakuliini klooni pool'ide loomine IcoCell tehnoloogiaga

KULUTASUV & LITSENTSITASUTA

KULUTASUV JA LITSENSITASUTA

Icosagen ei rakenda litsentsitasusid ega omista kliinilistest uuringutest saadud tulu – võtame tasu vaid teenuse eest.

KÕRGE TOOTLIKKUS

KÕRGE TOOTLIKKUS

Rekombinantse valgu kõrge saagikus on saavutatud tänu IcoCell tehnoloogiale, kus transgeen sisestatakse transkriptsiooniliselt aktiivsetesse genoomi piirkondadesse.

PROJEKTI
RISKIDE VÄHENDAMINE

PROJEKTI RISKIDE VÄHENDAMINE

Stabiilsete kloonide toodetud varajane materjal on esimane etapp, kus on võimalik analüüsida puhastatud rekombinantset marejalI, mis võimaldab hiljem ennustada klooni tootlikkust ja produkti kvaliteeti. Raku pool'ides toodetud materjali saab kasutada aktiivsuse mõõtmiseks in vitro ja in vivo. Lisaks saame kiirendada hilisemaid etappe, näiteks analüütikat lisakatsetega, leides näiteks sobivad puhvritingimused.

INITIAL UPSTREAM
PROCESS
DEVELOPMENT

INITIAL UPSTREAM PROCESS DEVELOPMENT

IcoCell raku pool'e saab kasutada materjali tootmiseks varajasteks toksikoloogia uuringuteks ja kliinilise potentsiaali tõestamiseks. Lisaks sobib see materjal IVD-analüüside jaoks.

KONTSEPTSIOONI
VARAJANE
TÕENDAMINE

KONTSEPTSIOONI VARAJANE TÕESTUS

Stabiilsete raku pool'ide tiitrid annavad usaldusväärse viite lõplike kloonide tootlikkusele ning võimaldavad näiteks varajasi in vivo toksikoloogia uuringuid, et kinnitada kliinilise molekuli potentsiaali.
Antikehade
arendus
Valkude
tootmine
Rakuliini
arendus
Analüütika

Meie asukoht

Ameerika Ühendriikide kontor

77 Geary St. 5th Floor
San Francisco, CA 94108
+1 415 548 6625

Eesti kontor

Eerika tee 1
Õssu, Kambja vald
Tartu maakond 61713
Estonia
+372 737 7070
Shopping Cart