Menüü

Otsi

ELi projektid ning teadus- ja arendustegevuse koostöö

Ask for a quote:

ELi projektid ning teadus- ja arendustegevuse koostöö

Icosagen osaleb mitmetes rahvusvahelistes ja riiklikes uurimisprogrammides ja projektides.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) projektid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) oli 2022. aastani suurim Euroopa Liidu struktuurifonde rakendav asutus Eestis ettevõtjate, teadusasutuste, avaliku ja mittetulundussektori riikliku toetussüsteemi jaoks. 2022. aasta alguses ühines EAS KredEx-iga, uue organisatsiooni juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

 • Icosagen Cell Factory OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest  — Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 13 230 eurot, projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
 • 2014- 2020.15.03.21-0120 projekt „An immune stimulatory approach to vaccination against coronavirus“ (ICOISR) — Projekti eesmärk on intranasaalselt manustatava ja toatemperatuuril stabiilse COVID-19 vaktsiinikandidaadi aktiivkomponendi (antigeeni) ja selle tootmistehnoloogia arendamine. Projekti rahastus: kuni 300 328,50€. Projekti periood: 01.09.2021–31.08.2023
 • 2014–2020.4.02.21-0314 Development of therapeutic IgA molecules and expression platform for SARS-CoV (sIgA-Covid) — Projekti eesmärk on arendada välja uudne sekretoorsel immunoglobuliin A (sIgA) antikehal põhinev respiratoorsete viiruste vastane raviantikehade arendusplatvorm.
  Projekti rahastus: kuni 2 968 871,71€
  Projekti periood: 01.02.2021–31.12.2023
 • 2014–2020.4.02.21-0317 Tehnoloogilise alusplatvormi arendamine SARS-CoV-2 ja teisi respiratoorseid viiruseid neutraliseerivate preparaatide loomiseks hüperimmuniseeritud lehmade ternespiimast (BioMasK)  — Projekti eesmärk on luua tehnoloogiad respiratoorse traki viiruste vastaste lahuste tootmiseks, kasutades selleks viirusvalkudega immuniseeritud lehma ternespiima.
  Projekti rahastus: kuni 2 105 595,15€
  Projekti periood: 01.01.2021–31.07.2023
 • MEU53259 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika USA“— Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele.

  Projekti rahastus: 36740.00€
  Projekti periood: 01.08.2019 kuni 31.05.2023

 
LOGO_intenso
INTENSOGaining Productivity, Cost Efficiency, and Sustainability in the Downstream Processing of Bio Products by Novel Integration and Intensification Strategies”

Intenso projekt seisneb praegu kasutatavate järeltöötlusmeetodite kitsaskohtade väljaselgitamises ja uute lahenduste leidmises nendest kõrvalehoidmiseks. See on väga oluline kõigi biotehniliste toodete puhul, sest tootmisahela järgmise etapi protsessid moodustavad üle 80% tootmiskuludest. Intenso lähenemisviis ei keskendu üksnes uute meetodite tõhususele, vaid püüab viia jätkusuutliku lähenemisviisini, võttes arvesse majanduse, keskkonna ja sotsiaalvaldkonna arengutest tulenevat riskijuhtimist, sealhulgas valitsuse poliitikat ja õiguslikke piiranguid.

Projekti periood: 01.08.2012–31.01.2017.

Rohkem infot Intenso kohta: http://intensoproject.eu/

LOGO_MAARS
MAARSMicrobes in Allergy and Autoimmunity Related to the Skin”

MAARS on rahvusvaheline mitmekeskuseline uuring, mis uurib mikroobsete stiimulite olemust ja kestust ning sellega seotud muutusi epiteeli barjääris, mis viib nahaga seotud allergia ja autoimmuunsuse tekkeni. Uuringu eesmärk on välja selgitada mikroobide ja peremeesorganismi vastastikmõju võrgustikud, mis on seotud atoopilise dermatiidi ja psoriaasi tekke ja püsimisega. Projekt sillutab teed ennetustööle, uutele diagnostilistele strateegiatele ning allergia ja autoimmuunsusega seotud nahahaiguste ravivõimalustele.

Projekti periood: 01.04.2011–31.03.2015.

Lohkem infot MAARSi kohta: http://www.maars.eu/

Basic CMYK
EURIPREDEuropean Research Infrastructures for Poverty Related Diseases”

EURIPRED on infrastruktuuri koostööprogramm, mille eesmärk on tugevdada teadmiste infrastruktuuri vaesusega seotud haiguste vastu. EURIPREDi üldeesmärk on koordineerida ja integreerida rahvusvahelised ressursid ühtsesse spetsialiseeritud infrastruktuuri, et toetada Euroopa HIVi, tuberkuloosi, malaaria ja B-hepatiidi ning C-hepatiidi uuringuid alates varajasest ravimi, vaktsiini ja mikrobitsiidi avastamisest kuni kliiniliste uuringuteni.

Projekti periood: 01.11.2013–31.10.2017.

Rohkem infot EURIPREDi kohta: http://www.euripred.eu/home.html

Euroopa Liidu programmi Horizon 2020 projektid

IcoCell — Chassis for Enhanced Mammalian Cell Line Development and Engineering”

Sageli võetakse väikestelt ja keskmise suurusega ettevõtetelt võimalus keskenduda biofarmatseutiliste ravimite tootmisele, sest suure tootlikkusega rakuliinide arendamiseks on vaja tohutul hulgal vahendeid. Icosagen töötab selle nimel, et meie rakupangad suurendaksid rakuliinide arendamise tõhusust ja vähendaksid tunduvalt imetajarakkude põhiste toodete turule jõudmise aega. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasutada oma tuntud tugevusi, nagu kohanemisvõime ja loovus ning arendada biotehnoloogiatööstuse jaoks uudseid tooteid.

Projekti periood: 01.04.2015–30.09.2015.

Sihtasutuse Archimedes projektid

archimedes
 • RAKKU PENETREERUVATE PEPTIIDIDE KASUTAMINE TRANSFEKTSIOONIREAGENDINA — „Usage of cell penetrating peptides as transfection reagents” (2014-2020.4.02.19-0180)

 

 • CYTOSKIN — Diagnostics and biologic drug candidates for psoriasis”
  Projekti periood: 01.01.2013–31.08.2015
 
 • ALLERGOFOOD — “Development of biotechnology-based food allergen surveillance methods”
  Projekti periood: 01.11.201231.08.2015
 
 • IMGEMEL — Novel immunogenomic approach for characterization of melanoma pathogenesis” 
  Projekti periood: 01.05.201230.04.2015

Sihtasutus Archimedes on loodud Eesti valitsuse poolt erinevate rahvusvaheliste ja riiklike koolitus-, haridus- ja teadusprogrammide ning -projektide koordineerimiseks ja elluviimiseks. Sihtasutusele Archimedese abiga rahastatavad projektid toimuvad koostöös Tartu Ülikooliga.

Meie asukoht

Ameerika Ühendriikide kontor

77 Geary St. 5th Floor
San Francisco, CA 94108
+1 415 548 6625

Eesti kontor

Eerika tee 1
Õssu, Kambja vald
Tartu maakond 61713
Estonia
+372 737 7070
Shopping Cart