Ametinimetus
Koekultuuri labori juhataja

 

Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ koekultuuri laboriga liituma LABORI JUHATAJAT

Ametikoha rollid:

 • koekultuuri labori juhtimine ja igapäevase töö korraldamine tellimustööde sujuva ja kvaliteetse täitmise eesmärgil
 • labori efektiivseks toimimiseks uute meetodite ja protsesside (sh automatiseerimiste) arendamine ning juurutamine
 • juhtimissüsteemi dokumentide koostamise ja kaasajastamise korraldamine laboris
 • meeskonna eestvedamine ja arendamine, arendusvajaduste hindamine ning labori personali väljaõppe korraldamine

Ootame kandideerima kui:

 • omad doktori- või magistrikraadi molekulaarbioloogias, biotehnoloogias, geenitehnoloogias või sarnases loodusteaduste valdkonnas
 • omad mitmekülgset laboritöö kogemust, sh eukarüootsete rakkude kultiveerimises
 • oled hea analüüsivõimega, oskad eksperimente kavandada, juhtida ja tulemusi analüüsida
 • oled töös initsiatiivikas, korrektne ja täpne
 • Sul on hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles, hea suhtlus- ja meeskonnatööoskus
 • Sul on õppimistahet, et areneda koos ettevõttega

Sind ootavad:

 • mitmekülgne ja huvitav tähtajatu töölepinguga töö tipptasemel sisustatud laboris Tartus
 • eneseteostus- ja arenguvõimalused
 • võimalus panustada tulevikuravimite tootmisprotsessi
 • ettevõttepoolne hüvedepakett ja ühisüritused

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 13. maiks 2024 kandideerides läbi CV-Keskuse või kasutades kodulehe kandideerimisvormi.

Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus.

Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisega. 

Lisainfo: Riin Kont personal@icosagen.ee

 

personal@icosagen.ee          Tel: +372 737 7080         www.www.icosagen.com

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.

Job Location
Tartu, Eesti
Date posted
19.04
PDF Export
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!