Uudised
detsember 04, 2018

Jätkub konkurss ANTIKEHADE ARENDUSOSAKONNA SPETSIALISTI ametikohale

Peamised tööülesanded:
- Antikeha järjestuste isoleerimine põrnarakkudest (spetsiifilisi antikehi
ekspresseerivate põrnarakkude isoleerimine, RNA eraldus, cDNA süntees, PCR
amplifikatsioon);
- Ekspressioonivektorite konstrueerimine ja sellega seonduv DNA töö (PCR,
restriktsioonanalüüs, DNA fragmentide puhastamine, DNA eraldamine jne);
- ELISA, antikehade kontsentratsiooni mõõtmine Octet K2 abil, polüklonaalsete
antikehade eraldamine katseloomade vereseerumist või kanamunadest;
- Katsete planeerimine vastavalt etteantud tööskeemile, korrektne
eksperimenditulemuste dokumenteerimine.

Eeldame:
− haridust keemia, bioloogia, biotehnoloogia või biomeditsiini erialal;
− analüüsimisoskust;
− korrektsust ja täpsust;
− praktilise töö kogemust teaduslaboris;
− tahet õppida ja areneda koos ettevõttega.

Pakume:
- väljaõpet kohapeal;
- huvitavat ja mitmekülgset tööd tipptasemel sisustatud laboris;
- eneseteostust ning arenguvõimalusi;
- osalemist tööülesannete täitmisel rahvusvahelistes ravimiarendusprojektides;
- toetavat meeskonda ning erinevaid soodustusi toetamaks ja väärtustamaks töötajate
tervislikke eluviise.
NB! Spetsialisti konkursile laekunud avalduste vähesuse tõttu pikendatakse käesoleva
ametikoha konkurssi kuni 16.12.2018.a.


MUUDETUD: Soovitav tööga alustamise aeg: 02.01.2019. Kandideerimiseks palume saata
sooviavalduse koos CV-ga e-postile: personal@icosagen.ee hiljemalt 16.detsember 2018.
Lisainfo: 737 7080. www.icosagen.com. Pakutav töökoht asub Tartus.


‹ Tagasi uudiste juurde