Uudised
detsember 04, 2018

Jätkub konkurss ANTIKEHADE ARENDUSOSAKONNA LABORANDI ametikohale

Peamised tööülesanded:
- ekspressioonivektorite konstrueerimine ja sellega seonduv DNA töö (PCR,
restriktsioonanalüüs, DNA fragmentide puhastamine, DNA eraldamine jne);
- töö DNA kloneerimisel kasutatavate bakteritüvedega (töölahuste ja bakterisöötmete
valmistamine, bakterite transformeerimine, bakterikultuuride
kasvatamine jne);
- ELISA, antikehade kontsentratsiooni mõõtmine Octet K2 abil, polüklonaalsete
antikehade eraldamine katseloomade vereseerumist või kanamunadest;
- korrektne eksperimenditulemuste dokumenteerimine;
- labori tugitegevuste läbiviimine.

Eeldame:
− haridust bioanalüütiku, keemia, bioloogia, biotehnoloogia või biomeditsiini erialal
− analüüsimisoskust
− korrektsust ja täpsust
− praktilise töö kogemust teaduslaboris
− meeskonnatöötajat

Pakume:
- väljaõpet kohapeal
- huvitavat ja mitmekülgset tööd tipptasemel sisustatud laboris
- eneseteostust ja arenguvõimalusi
- osalemist tööülesannete täitmisel rahvusvahelistes ravimiarendusprojektides
- toetavat meeskonda ning erinevaid soodustusi toetamaks ja väärtustamaks töötajate
tervislikke eluviise
NB! Laborandi konkursile laekunud avalduste vähesuse tõttu pikendatakse käesoleva
ametikoha konkurssi kuni 16.12.2018.a.

MUUDETUD: Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel, soovitavalt
02.01.2019.a. Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos CV-ga e-postile:
personal@icosagen.ee hiljemalt 16.12.2018.a. Lisainfo: 737 7080. www.icosagen.com.
Töökoht asub Tartus.


‹ Tagasi uudiste juurde