Laborant konstrueerimise laborisse


Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ konstrueerimise laboriga liituma

LABORANTI

Peamised tööülesanded:

 • ekspressioonivektorite konstrueerimine ja sellega seonduv DNA töö (PCR, restriktsioonanalüüs, DNA fragmentide puhastamine, DNA eraldamine jne)
 • töö DNA kloneerimisel kasutatavate bakteritüvedega (töölahuste ja bakteri-söötmete valmistamine, bakterite transformeerimine, bakterikultuuride kasvatamine jne)
 • korrektne eksperimenditulemuste dokumenteerimine
 • labori tugitegevuste läbiviimine

 

Ootame kandideerima kui:

 • omad haridust bioanalüütiku, keemia, bioloogia, biotehnoloogia või biomeditsiini erialal
 • oled oma töös korrektne ja täpne ning Sul on analüüsimisoskus
 • oled initsiatiivikas ja hea meeskonnatööoskusega
 • omad praktilist töökogemust laboris ja valdad aseptilisi töövõtteid

 

Sind ootavad:

 • huvitav täisajaga töö tipptasemel sisustatud laboris Tartus
 • eneseteostus- ja arenguvõimalused tööülesannete täitmisel rahvusvahelistes ravimiarendusprojektides
 • vajalik väljaõpe toetavas kollektiivis
 • erinevad ettevõttepoolsed soodustused, ühisüritused

Kandideerimiseks palume saata oma CV hiljemalt 15. märtsiks 2022

Soovitav tööga alustamise aeg:  esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus.


personal@icosagen.ee                 Tel: +372 737 7080                                 www.icosagen.comTööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
 Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.