Kvaliteedispetsialist

Seoses ettevõtte arenemisega otsime oma meeskonda

KVALITEEDISPETSIALISTI

Peamine vastutusala ja tööülesanded:

  1. Icosagen Grupis (Icosagen AS, Icosagen Cell Factory OÜ) kehtestatud kvaliteedijuhtimissüsteemide (ISO 9001, ISO 17025) pidev rakendamine;
  2. osalemine ettevõtte kvaliteedijuhtimise protsessi täiustamisel ja parendamisel;
  3. osalemine protsesside ja kehtiva juhtimissüsteemi dokumentatsiooni (SOP-d) parendustegevustes koostöös nendes protsessides osalevate töötajatega;
  4. kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentide haldus;
  5. protsesside seire ja analüüsi ning tegevuste dokumenteerimiste kontrollimine;
  6. osalemine kvaliteedijuhtimise protsessi auditeerimisel;
  7. seadmete ja mõõtevahendite hoolduste ja kalibreerimiste korraldamine.

 

Eeldame

-         kõrgharidust loodusteaduste valdkonnas

-         teadmisi kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ning siseauditite korraldusest

-         head suhtlemis- ja väljendusoskust

-         usaldusväärsust, täpsust detailides ja pühendumust

-         positiivset ja lahendustele suunatud ellusuhtumist

-         iseseisvust ja initsiatiivikust

-         valmisolekut ja võimet kohaneda muutuvates olukordades

-         väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas

-         heal tasemel inglise keele oskust kõnes ja kirjas

 

Kasuks tulevad

-         teadmised tööprotsesside toimimisest, protsesside juhtimisest, kvaliteedijuhtimise süsteemidest, riskide juhtimisest

-         projektijuhtimise kogemus

-         eelnev töökogemus laboris (spetsialisti tasemel)

 

Pakume

-         huvitavat ja arendavat täistööajaga tööd Tartus

-         võimalust realiseerida oma oskusi ja teadmisi

-         väljaõpet ja enesetäiendamisvõimalusi

-         ettevõttepoolseid soodustusi

 

Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel. Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-postile: personal@icosagen.ee  hiljemalt  31. märtsiks 2021.

Lisainfo: personal@icosagen.ee , tel 737 7048; www.icosagen.ee.

 

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.