Kvaliteediassistent

Seoses ettevõtte arenemisega otsime oma meeskonda

KVALITEEDIASSISTENTI

Kelle peamiseks vastutusalaks ja tööülesanneteks on:

 • Icosagen Grupis (Icosagen AS, Icosagen Cell Factory OÜ) kehtestatud kvaliteedijuhtimissüsteemide (ISO 9001, ISO 17025) pidev rakendamine;
 • osalemine ettevõtte kvaliteedijuhtimise protsessi täiustamisel ja parendamisel;
 • seadmete ja mõõtevahendite hoolduste korraldamine ja registreerimine;
 • seadmete ja mõõtevahendite registrite haldamine;
 • seadmetele seadmekaartide koostamine;
 • seadmete ja mõõtevahendite remondi korraldamine;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumendiregistri haldus;
 • protsesside seire ning tegevuste dokumenteerimiste kontrollimine.

Eeldame

 • kõrgharidust loodusteaduste valdkonnas
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust nii kõnes kui kirjas (eesti keele oskust kõrgtasemel, ingliskeelse dokumentatsiooni mõistmist)
 • usaldusväärsust, täpsust detailides ja pühendumust
 • positiivset ja lahendustele suunatud ellusuhtumist
 • iseseisvust ja initsiatiivikust
 • valmisolekut ja võimet kohaneda muutuvates olukordades

Kasuks tulevad

 • teadmised kvaliteedijuhtimise süsteemidest
 • eelnev töökogemus laboris
 • tehniline taip, huvi seadmete tööpõhimõtete vastu

Pakume

 • huvitavat ja arendavat täistööajaga tööd Tartus
 • võimalust realiseerida oma oskusi ja teadmisi
 • väljaõpet ja enesetäiendamisvõimalusi
 • ettevõttepoolseid soodustusi

 

Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel. Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-postile: personal@icosagen.ee  hiljemalt  31. märtsiks 2021.

Lisainfo: personal@icosagen.ee , tel 737 7048; www.icosagen.ee.

 

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.