Antikehade arenduse osakonna LABORANT


Seoses ettevõtte arenemisega otsime oma antikehade arenduse osakonda

LABORANTI

kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • ekspressioonivektorite konstrueerimine ja sellega seonduv DNA töö (PCR, LIC kloneerimine, DNA fragmentide puhastamine, DNA eraldamine jne)
 • töö DNA kloneerimisel kasutatavate bakteritüvedega (töölahuste ja bakteri-söötmete valmistamine, bakterite transformeerimine, bakterikultuuride kasvatamine jne)
 • korrektne eksperimenditulemuste dokumenteerimine

 • labori tugitegevuste läbiviimine

Eeldame:

 • haridust bioanalüütiku, keemia, bioloogia, biotehnoloogia või biomeditsiini erialal
 • analüüsimis- ja meeskonnatööoskust, kohusetundlikkust, korrektsust ja täpsust
 • aseptiliste töövõtete valdamist ja praktilise töö kogemust laboris 

Pakume:

 • väljaõpet kohapeal
 • huvitavat täistööajaga tööd Tartus tipptasemel sisustatud laboris
 • eneseteostust ja arenguvõimalusi, osalemist tööülesannete täitmisel rahvusvahelistes ravimiarendusprojektides
 • toetavat meeskonda ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi

 

Töökoht asub Tartus. Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel. Kandideerimiseks palume saata oma CV e-posti aadressile: personal@icosagen.ee hiljemalt 01. novembriks 2021. Lisainfo: tel 737 7080; www.icosagen.ee.

 

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.