Antikehade arendamise spetsialist


Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ antikehade arendusosakonnaga liituma

Spetsialisti

Peamised tööülesanded:
 • antikeha järjestuste isoleerimine immuniseeritud looma põrnarakkudest kasutades HybriFree tehnoloogiat (DNA/RNA eraldamine, PCR, kloneerimine jm)
 • antikeha järjestuste isoleerimine Phage Display meetodi abil (töö bakterikultuuride ja faagidega)
 • isoleeritud antikehade iseloomustamine (ELISA, Octet jm)
 • katsete planeerimine vastavalt etteantud tööskeemile, korrektne eksperimenditulemuste dokumenteerimine
Ootame kandideerima kui:
 • omad haridust keemia, bioloogia, biotehnoloogia või biomeditsiini erialal (võib olla lõpetamisel)
 • oled oma töös korrektne ja täpne ning Sul on analüüsimisoskus
 • oled initsiatiivikas, iseseisev ja Sul on õppimistahet, et areneda koos ettevõttega
 • omad praktilise töö kogemust teaduslaboris
Sind ootavad:
 • vastutusrikas, mitmekülgne ja huvitav täisajaga töö tipptasemel sisustatud laboris Tartus
 • eneseteostus- ja arenguvõimalused tööülesannete täitmisel rahvusvahelistes ravimiarendusprojektides
 • vajalik väljaõpe toetavas kollektiivis
 • meeldiv töökeskkond koos ühisüritustega
 • erinevad ettevõttepoolsed soodustused

Soovitav tööga alustamise aeg: 07.03.2022

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 07. veebruariks 2022

personal@icosagen.ee        Tel: +372 737 7080       www.icosagen.com


Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.