Tellimuste vormid

Kaaskirjad

Proovide saatmisel palume täita tellimuse vorm ning saata see elektrooniliselt ene.talpsep@icosagen.ee või lisada eeltäidetud kaaskiri proovidele kaasa.

Tellimuste vormid on allalaaditavad kodulehelt ning saadaval ka kohapeal.

Tellimus/saatelehel palume kindlasti täita järgmised kohustuslikud väljad:

  • tellija andmed (kliendi nimi ja aadress)
  • toote nimetus (tooted) või tuvastatav kood (tootearenduse tooted)
  • toote partii number
  • toote valmistamise aeg/pakendamise aeg
  • proovi kogus, osaproovide arv
  • märgitud „kestvuskatse“ või „säilivuskatse“ (kestvuskatsete puhul)
  • proovide säilitamistemperatuur (temperatuurivahemik) säilitamise faasis (kuni analüüsi alustamiseni)
  • proovide võtmise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja proovide saatja nimi
  • tellitud analüüside nimetused ja hulk
  • analüüsimise alustamise aeg (kuupäev(ad) ja vajadusel kellaaeg) 

Analüüsimisele saadetava toiduproovi minimaalne kogus on 100 g.

Patogeensete mikroorganismide tuvastamiseks võetud hügieeniproovist ei saa teostada analüüse mikroobide ja enterobakterite arvuliseks määramiseks. Selleks väljastatakse eraldi proovivõtukomplekt.


Saatelehe vorm toiduproovidele: xls

Saatelehe vorm veeproovidele: xls

Saatelehe vorm õhuproovidele: xls

Saatelehe vorm uhteproovidele: xls

Mikrobioloogiliste söötmete tellimisleht: .doc


Proove võtame vastu tööpäeviti 08.30 - 16.00

Lisainfo tel 737 7047 või üldnumbril 737 7070

E-mail: info@icosagen.ee