Teenuste nimekiri

Mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid:

I Mikroorganismide arvuline määramine toiduainetest, söödast (cfu/g, cfu/ml) ja hügieeniproovidest (cfu/cm2), k.a kestvuskatsed

Analüüsi nimetus

Meetod

1.

Beeta-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli


EVS-ISO 16649-2:2011+/AC:2017

2.

Bacillus cereus

EVS-EN ISO 7932:2005

3.

Bacillus spp*

EVS-EN ISO 7932:2005, modifikatsiooniga

4.

Bacillus spp spoorid*

EVS-EN ISO 7932:2005, modifikatsiooniga

5.

Clostridium perfringens

EVS-EN ISO 7937:2004

6.

Coli-laadsed bakterid

ISO 4832:2006

7.

Enterobacteriaceae

EVS-EN ISO 21528-2:2017

8.

Koagulaaspositiivsed stafülokokid (S. aureus jt liigid)

EVS-EN ISO 6888-1:2021

9.

Listeria monocytogenes

EVS-EN ISO 11290-2:2017

10.

Mikroorganismide üldarv

EVS-EN ISO 4833-1:2013

11.

Mesofiilsed anaeroobsed mikroorganismid*

EVS-EN ISO 4833-1:2013, modifikatsiooniga

12.

Mesofiilsete aeroobsete bakterite spoorid*

EVS-EN ISO 15784:2009, modifikatsiooniga

13.

Mesofiilsete anaeroobsete bakterite spoorid*

EVS-EN ISO 4833-1:2013, modifikatsiooniga

14

Mesofiilsed piimhappebakterid

ISO 15214:1998

15.

Pärm- ja hallitusseened

EVS-ISO 21527-1:2009

EVS-ISO 21527-2:2009

16.

Sulfiteid redutseerivad anaeroobsed bakterid (klostriidid)

lSO 15213:2003

* akrediteerimata meetod


II Patogeenide tuvastamine toiduainetest, hügieeniproovidest, söötadest ja esmatasandi tootmise proovidest

Analüüsi nimetus

Meetod

1.

Listeria monocytogenes (25 g)

EVS-EN ISO 11290-1:2017+/AC:2018

2.

Listeria monocytogenes (25 g), molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR meetod

JU-MB-49, JU-MB-50

3.

Salmonella spp

(10 g, 25 g)

EVS-EN ISO 6579-1:2017+A1:2020

4.

Salmonella spp

(50 g, 100 g, 125 g, 250 g, 375 g, 750 g)

EVS-EN ISO 6579-1:2017+A1:2020

 

Beeta-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli **

ISO 16649-3:2015

5.

Coli-laadsed bakterid**

ISO 4831:2006

 

Hügieeniproov Listeria monocytogenes

EVS-EN ISO 11290-1:2017+/AC:2018

6.

Hügieeniproov Listeria monocytogenes, molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR meetod

JU-MB-49, JU-MB-50

7.

Hügieeniproov Salmonella spp

EVS-EN ISO 6579-1:2017+A1:2020

8.

Hügieeniproov Salmonella spp, molekulaarbioloogiline meetod (PCR)

PCR meetod

JU-MB-43, JU-MB-44

** Akrediteeritud tekstiilimaatriksile


III Toidu keemiline analüüs

Analüüsi nimetus

Meetod

1.

NaCl (Na kaudu)

JU-MB-59

2.

Niiskus

JU-MB-60

3.

pH

ISO 2917; NMKL 179


IV Vee mikrobioloogiline analüüs

Analüüsi nimetus

Meetod

1.

Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18)

EVS-EN ISO 9308-2:2014

 

2.

Coli-laadsed bakterid MPN meetodil (Colilert-18)

EVS-EN ISO 9308-2:2014

 

3.

Intestinaalsed enterokokid MPN meetodil (Enterolert-DW)

JU-MB-62

4.

Kultiveeritavad mikroorganismid (22 ˚C)

EVS-EN ISO 6222:2001

5.

Kultiveeritavad mikroorganismid (37 ˚C)

EVS-EN ISO 6222:2001


V Farmatseutiliste toodete ja viirusevastaseid antikehi sisaldavate preparatsioonide ja formulatsioonide mikrobioloogilised analüüsid 

Nimetus

Meetod

1.

Bakterite üldarvu määramine (TAMC)

Ph.Eur 10; 2.6.12
JU-MB-67

2.

Pärmseente ja hallitusseente üldarvu määramine (TYMC)

Ph.Eur 10; 2.6.12
JU-MB-67

   

VI Õhu mikrobioloogiline analüüs 

Nimetus

Meetod

1.

Aeroobsete bakterite arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*

JU-MB-52

2.

Pärm- ja hallitusseente arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*

JU-MB-52


VII Söötmed

Nimetus

1.

Petri tassid dikloraan-glütseroolagariga (DG18)

2.

Petri tassid MYP agariga

3.

Petri tassid plate count agariga (PCA)

4.

Petri tassid Sabouraud agariga

5.

Petri tassid trüptoon-soja agariga (TSA)


VIII Lisateenused

Nimetus

Meetod

1.

Autoklaavi toimivuse kontroll bioloogilise indikaatoriga*

JU-MB 46

2.

Bakterite identifitseerimine (16S rRNA geenifragmendi sekveneerimine)*

JU-MB-58

3.

Mikroskoopia*

JU-MB-21

4.

Mikrobioloogiliste söötmete kvaliteedi (toimivuse) kontroll*

EVS-EN ISO 11133:2014+A1+A2:2020

5.

Konservide steriilsuse kontroll*

NMKL 59 (5):2004

6.

Joogivee proovide võtmine*

JU-MB-41

7.

Hügieeniproovide võtmine*

JU-MB-35

8.

Toidu sensoorne analüüs*

JU-MB-42

9.

Võrdluskatsed*

 

10.

Transporditeenus

 

* Akrediteerimata meetod


Konsultatsiooniteenus
  • Mikrobioloogia-alane nõustamine toidutööstusettevõtete mikrobioloogidele
  • Toiduhügieenialane konsultatsioon toidukäitlejatele
  • Molekulaardiagnostika toidupatogeenide tuvastamiseks 
  • PCR meetod patogeenide tuvastamiseks toiduainetest