Teenuste nimekiri

Mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid:

I Mikroorganismide arvuline määramine (cfu/g, cfu/ml) toiduainetest ja hügieeniproovidest, k.a kestvuskatsed

Analüüsi nimetus
Meetod
1.
Mikroorganismide üldarv
EVS-EN ISO 4833-1:2013
2.
Enterobacteriaceae
ISO 21528-2:2004
3.
β-glükuronidaas positiivne Escherichia coli
ISO 16649-2:2001
4.
Coli-laadsed
ISO 4832:2006
5.
Koagulaas-positiivsed stafülokokid (S. aureus jt liigid)
EVS-EN ISO 6888-1 2001/A1:2004
6.
Bacillus cereus
EVS-EN ISO 7932:2005
7.
Pärm- ja hallitusseened
EVS ISO 21527- 1/2:2009
8.
Clostridium perfringens
EVS-EN ISO 7937:2004
9.
Listeria monocytogenes
EVS-EN ISO 11290-2:2000/A1:2004
9.
Mesofiilsed piimhappebakterid
ISO 15214:1998
10.
Lactobacillus acidophilus*ISO 20128:2006
11.
Mesofiilsed anaeroobsed mikroorganismid*
EVS-EN ISO 4833-1:2013,
modifikatsioonidega
12.
Mesofiilsete anaeroobide spoorid*
ISO 15213:2003,
modifikatsioonidega
13.
Mesofiilsete aeroobide spoorid*
EVS-EN ISO 15784:2009,
modifikatsioonidega
14.
Anaeroobsed sulfiteid redutseerivad bakterid
ISO 15213:2003
* akrediteerimata meetod

II Patogeenide tuvastamine toiduainetest ja hügieeniproovidest

Analüüsi nimetus
Meetod
1.
Salmonella spp 
1) EVS-EN ISO 6579:2003/Cor.1: 2004 
2) PCR meetod JU-MB-43, JU-MB-44
2.
Listeria monocytogenes (25 g)
1) EVS-EN ISO 11290-1:2000/A1:2004
2) PCR meetod JU-MB-49, JU-MB-50
3.
Hügieeniproov - Salmonella spp
1) EVS-EN ISO 6579:2003/Cor.1: 2004 (v.a.
p 9.5.4.4 - 9.5.6)
2) PCR meetod JU-MB-43, JU-MB-44
4.
Hügieeniproov - Listeria monocytogenes
1) EVS-EN ISO 11290-1:2000/A1:2004
2) PCR meetod JU-MB-49, JU-MB-50


III Keemilised analüüsid

1.pH määramine toidustNMKL 179:2005
 2. Muud keemilised analüüsidAlltöövõtuteenusena

IV Õhu mikrobioloogiline analüüs.

Nimetus
Ühik
1.
Aeroobsete bakterite arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*                                                       
cfu/tass
2.
Pärm- ja hallitusseente arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*
cfu/tass
* akrediteerimata meetod


V Söötmed.

NimetusÜhik
1.Petri tassid MYP agarigaPetri tass
2.Petri tassid Sabouraud agarigaPetri tass
3.Petri tassid dikloraan-glütseroolagariga (DG18)                          Petri tass
4.Petri tassid plate count agariga (PCA)Petri tass
5.Petri tassid trüptoon-soja agariga (TSA)Petri tassLisateenused

1.
Sensoorne analüüs (JU-MB-42)* 
2.
Bakterite identifitseerimine (16S rRNA geenifragmendi sekveneerimine)*                                 
3.
Võrdluskatsed
4.Mikrobioloogiliste söötmete kvaliteedi kontroll (EVS-EN ISO 11133:2014)
5.
Toidu- ja hügieeniproovide võtmine
6.
Joogivee proovide võtmine
7.Proovide transpordi kullerteenus püsiklientidele 
* akrediteerimata meetod

Konsultatsiooniteenus

 • Mikrobioloogia-alane nõustamine
 • Toiduhügieenialane konsultatsioon toidukäitlejatele
  • Molekulaarbioloogiaalane nõustamine toidutööstusettevõtete mikrobioloogidele
 • Molekulaardiagnostika toidupatogeenide tuvastamiseks
      • PCR meetod patogeenide tuvastamiseks toiduainetest