Teenuste nimekiri

Mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid:

I Mikroorganismide arvuline määramine toiduainetest, söödast (cfu/g, cfu/ml) ja hügieeniproovidest (cfu/cm2), k.a kestvuskatsed

Analüüsi nimetus
Meetod
1.
Mikroorganismide üldarv
EVS-EN ISO 4833-1:2013
2.
Enterobacteriaceae
EVS-EN ISO 21528-2:2017
3.
β-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli
ISO 16649-2:2001
4.
Coli-laadsed
ISO 4832:2006
5.
Koagulaas-positiivsed stafülokokid (S. aureus jt liigid)
EVS-EN ISO 6888-1 2001/A1:2004
6.
Bacillus cereus
EVS-EN ISO 7932:2005
7.
Pärm- ja hallitusseened
EVS ISO 21527- 1/2:2009
8.
Clostridium perfringens
EVS-EN ISO 7937:2004
9.
Listeria monocytogenes
EVS-EN ISO 11290-2:2017
10.
Mesofiilsed piimhappebakterid
ISO 15214:1998
11.
Lactobacillus acidophilus*ISO 20128:2006
12.
Mesofiilsed anaeroobsed mikroorganismid*
EVS-EN ISO 4833-1:2013,
modifikatsiooniga
13.
Mesofiilsete anaeroobide spoorid*
ISO 15213:2003,
modifikatsioonidega
14.
Mesofiilsete aeroobide spoorid*
EVS-EN ISO 15784:2009,
modifikatsiooniga
15.
Anaeroobsed sulfiteid redutseerivad bakterid
ISO 15213:2003
* akrediteerimata meetod

II Patogeenide tuvastamine toiduainetest, söödast, keskkonnaproovidest (hügieeniproovidest ja esmatootmise tasandi proovidest)

Analüüsi nimetus
Meetod
1.
Salmonella spp  – toit, sööt, hügieeni­proovid ja esmatootmise tasandi proovid
EVS-EN ISO 6579-1:2017
2.
Listeria monocytogenes – toit ja sööt (25 g) ning hügieeniproovid

EVS-EN ISO 11290-1:2017


III Toidust, söödast ja hügieeniproovidest patogeenide tuvastamise kiiranalüüsid (PCR)

 
Analüüsi nimetus
Meetod
1.
Salmonella spp – toit, sööt ja hügieeni­proovid
PCR-meetod JU-MB-43, JU-MB-44
2.
Listeria monocytogenes – toit ja sööt (25 g) ning hügieeniproovid
PCR-meetod JU-MB-49, JU-MB-50

IV Keemilised analüüsid

 
Analüüsi nimetus
Meetod
1.pH määramine toidust 1) ISO2917:1999
2) NMKL 179:2005
 2.Keedusoola sisalduse määramine Na+ sisalduse määramise kaudu, maitsetaimedest ja vürtsisegudest JU-MB-59
 3.Niiskuse gravimeetriline määramine maitsetaimedest ja vürtsidest  EVS-EN ISO 712:2010
   

V Vee kvantitatiivsed mikrobioloogilised analüüsid

 
Analüüsi nimetus
Meetod
 1.Escherichia coli ja coli-laadsed bakterid MPN-meetodil (Colilert)  EVS-EN ISO 9308-2:2014
 2.Enterokokid MPN-meetodil (Enterolert) JU-MB-62
 3.Kultiveeritavad mikroorganismid EVS-EN ISO 6222:2001

VI Õhu mikrobioloogiline analüüs

Nimetus
Ühik
1.
Aeroobsete bakterite arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*                
cfu/tass
2.
Pärm- ja hallitusseente arvuline määramine õhust lihtsadestusmeetodil*
cfu/tass
* akrediteerimata meetod

VII Tekstiiliproovide kvantitatiivsed mikrobioloogilised analüüsid

Analüüsi nimetus Meetod
1. Coli-laadsed bakterid ISO 4831:2006
2. β-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli EVS-EN ISO 16649-3:2015

VIII Valmissöötmed

            Nimetus     Ühik 
 1.Petri tassid MYP agariga Petri tass
 2.Petri tassid Sabouraud agariga Petri tass
 3.Petri tassid dikloraan-glütseroolagariga (DG18) Petri tass
 4.Petri tassid plate count agariga (PCA) Petri tass
 5.Petri tassid trüptoon-soja agariga (TSA) Petri tass
Lisateenused
1.
Sensoorne analüüs (JU-MB-42)* 
2.
Bakterite identifitseerimine (16S rRNA geenifragmendi sekveneerimine)*                                 
3.
Võrdluskatsed*
4.Mikrobioloogiliste söötmete kvaliteedi kontroll (EVS-EN ISO 11133:2014)*
5.
Toidu- ja hügieeniproovide võtmine
6.
Joogivee proovide võtmine
7.Proovide transpordi kullerteenus püsiklientidele 
* akrediteerimata meetod

Konsultatsiooniteenus

  • Mikrobioloogia-alane nõustamine toidutööstusettevõtete mikrobioloogidele
  • Toiduhügieenialane konsultatsioon toidukäitlejatele
  • Molekulaardiagnostika toidupatogeenide tuvastamiseks 
  • PCR meetod patogeenide tuvastamiseks toiduainetest