Toiduainete mikrobioloogiline analüüsimine

Kompetentne partner toidu mikrobioloogilise kvaliteedi kontrolliks


Icosagen://media.icosagen.com/files/Terms%20of%20Sale%20Icosagen%202020.pdf

  • Icosagen AS mikrobioloogia labor loodi jaanuaris 2009 ning akrediteeriti 12. veebruaril 2010 Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt kui ISO 17025 nõuetele vastav katselabor.
  • Akrediteerimistunnistus kannab numbrit L228 ning akrediteerimisulatus sertifikaadi lisana on leitav siit.
  • Alates 17. novembrist 2010 on mikrobioloogia laboril ka riiklikuks järelvalveks volitatud labori õigused.
  • Alates 25. novembrist 2015 on mikrobioloogia labor Baltimaades ainuke Mondelēz International poolt tunnustatud toidupatogeenide testimislabor.


Pakume toiduainete ja loomasööda mikrobioloogilise ohutuse ning kvaliteedi uurimise teenust:

  • Toiduainete, sööda ning hügieeniproovide mikrobioloogiline analüüsimine
  • Patogeenide tuvastamine molekulaarbioloogilisel (PCR) meetodil toiduainetest ning hügieeniproovidest
  • Mikrobioloogiliste söötmete vahendamine
  • Kestvuskatsed
  • Mikrobioloogiliste söötmete kontroll vastavalt standardile ISO 11133:2014
  • Konsultatsioonid ja teabepäevad

Analüüsitavaid proove võtame vastu tööpäeviti kl 9-16.
Eerika tee 1, Õssu, Kambja vald, Tartumaa
61713, Eesti

Kirjuta oma soovidest!


Hinnapäringute, erisoovide ja küsimuste korral palume pöörduda laborijuhataja Ene Talpsepa poole:
ene.talpsep@icosagen.ee