Menüü

Otsi

Uued katsed viitavad, et BioBlock® ninasprei pakub kaitset kõigi koroonaviiruse variantide vastu

Uued laboriuuringud BioBlock® ninaspreiga näitavad, et BioBlock® toimib kõigi olulisemate koroonaviiruste variantide vastu, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul enim murettekitavad. Nende seas on ka hetkel Eestis laialdaselt leviv delta variant.

SARS-CoV-2 viiruse pinnal on ogavalk, mis seondub hingamisteedes olevate rakkude pinnal ACE2 retseptoriga. Just selle retseptori kaudu siseneb viirus inimese rakkudesse. Seega on SARS-CoV-2 ogavalgu seondumine ACE2 retseptoriga esmane kriitiline etapp viiruse organismi sisenemisel ning selle takistamine hoiab ära viiruse edasise paljunemise ja leviku organismis. Kõigi olulisemate viiruse tüvede puhul on erinevused just viiruse ogavalkudes ja sellest tulenevates iseärasustes ACE2 retseptoriga seondumisel.

Hindamaks viirusvastaste preparaatide võimet ogavalgu ja ACE2 seondumist takistada, oleme välja töötanud biokeemilise analüüsi ning näidanud BioBlockis sisalduvate veise antikehade tõhusust erinevate viirusvariantide ogavalkude suhtes. Uute tüvede vastase toime testimisele eelneb mitme kuu pikkune arendusperiood. „Oma meeskonnaga oleme pidevalt jälgimas viirusega toimuvaid muutusi ning ennetavalt testimas BioBlocki võimet neutraliseerida ka neid tüvesid, mis pole veel laialdaselt levinud,“ ütles Icosageni teadusdirektor Mart Ustav juunior hiljuti Delfi Fortele antud intervjuus.

Icosagen on analüüsinud BioBlockis olevate veise ternespiimast eraldatud antikehade võimet takistada viiruse ogavalgu ja inimese rakulise retseptori ACE2 seondumist. Biokeemiline analüüs ja pseudoviiruse katse näitasid, et immuniseeritud lehmade ternespiimast eraldatud immunoglobuliinid takistavad seda tõhusalt kõigi viirustüvede puhul.

Biokeemilises ELISA analüüsis kinnitati analüüsiplaatidele SARS-CoV-2 trimeerne ogavalk, millele lisati BioBlockis kasutusel olevaid antikehi. Lahuses olevad viirusvastased antikehad seondusid plaadi põhjas olevale ogavalgule. Seejärel lisati ACE2 retseptorid, mis ei ole võimelised viiruse ogavalguga seonduma, kui eelnevalt lisatud antikehad seda blokeerivad. Omavahel seondunud ACE2 retseptori ja viiruse ogavalgu hulka on võimalik mõõta. Mida väiksem on seondumine, seda paremini tõkestavad lisatud antikehad viiruse sisenemist.

Senised tulemused näitavad, et immuniseeritud lehmade ternespiimast eraldatud immunoglobuliinid takistavad viie erineva viirustüve ogavalgu ja ACE2 retseptori interaktsiooni kontsentratsioonist sõltuvalt, takistades seega ka viiruse sisenemist inimese rakkudesse.

Pseudoviiruse neutraliseerimise analüüsis mõõdetakse otseselt ogavalguga viirusosakese võimet siseneda ACE2 retseptori abil rakkudesse. Võrreldes biokeemilise analüüsiga, on pseudoviirusanalüüs veelgi sarnasem tegeliku viirusnakkusega. Selles analüüsis on võimalik mõõta ka ogavalgust sõltuva nakatamise tõhusust, sest viirusosakeste rakku sisenemise takistamine ilmneb ensümaatilise aktiivsuse vähenemises. Ka selles analüüsis täheldati, et BioBlockis sisalduvad viirusvastased antikehad takistasid tõhusalt erinevate SARS-CoV-2 viirusvariantide ogavalke kandvate pseudoviiruste sisenemist rakku. Oluline on märkida, et see toime põhines täielikult immuniseerimisega tekitatud spetsiifilistel viirusvastastel antikehadel, sest immuniseerimata lehmade ternespiima antikehadel toime puudus.

Eesti teadlaste ja ettevõtjate moodustatud konsortsiumi koostöös valminud SARS-CoV-2 vastaseid veise antikehi sisaldav looduslik ninasprei BioBlock® on müügil hästi varustatud apteekides, Coop kauplustes, Alexela tanklates ning Tallinki ja Medihexi veebipoes.

Ettevõtetel, kes soovivad oma töötajatele osta BioBlock® ninaspreid, palume ühendust võtta: sales@icosagen.com, tel: +372 5857 7040.

Shopping Cart