Menüü

Otsi

Täiustatud koostisega BioBlock neutraliseerib efektiivselt nii delta- kui ka omikrontüve

Eesti teadlased Icosagenist on loonud tõhustatud antikehad, mis neutraliseerivad lisaks viiruse deltatüvele ka omikroni viirustüve. Chemi-Pharm on alustanud uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei tootmist, see jõuab sellest nädalast järk-järgult müüki. Tõhustatud BioBlocki ninasprei karbile ja pudelile on trükitud sõnad Omicron ja Delta.

Uute ja efektiivsemate antikehadega BioBlock on tõhus nii algsete tüvede, jätkuvalt haigla koormust tekitava deltatüve kui ka praegu domineeriva omikroni viirustüve suhtes. BioBlockis kasutatavad antikehad pärinevad immuniseeritud lehmade ternespiimast. Esimese poegimise ternespiima põhjal loodud algne BioBlocki ninasprei toimib efektiivselt kõigi Wuhani tüve sarnaste SARS-CoV-2 viirustüvede suhtes – alfa, beeta, gamma ja delta.

„Praegu domineeriv omikrontüvi erineb varasematest koroonaviiruse variantidest – uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei on vastukäik koroonaviiruse muutumisele. Immuniseerimisperioodi jooksul teist korda poeginud korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast oleme saanud mitmekülgsema toimega ja väga efektiivsed antikehad, sest oleme immuniseerimisel iga kord kasutanud juba uusi, enim levinud viiruste valke. Omikrontüve pinnavalkudega läbiviidud analüüs näitas, et korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast eraldatud antikehad on oluliselt efektiivsemad omikrontüve neutraliseerimisel, ja sellisel juhul on vastutustundlik kasutada edaspidi BioBlockis ainult kõige paremini toimivaid antikehi,“ ütles AS Icosagen juhataja prof Mart Ustav. 

„Antikehad on sihtmärgi suhtes äärmiselt täpsed ja nii nagu ka erinevas suuruses ristpeaga kruve saab lahti keerata kõige paremini ikka õiges suuruses ristpeaga kruvikeerajaga, on ka iga viirustüve jaoks oluline kasutada kõige sobivaimaid antikehi. Et tõhustada ninaspreid ja leida efektiivsed antikehad ka tulevaste viirustüvede vastu, jätkas konsortsium lehmade immuniseerimist pärast poegimist ka järgmise tiinuse jooksul, kasutades antigeenidena erinevaid populatsioonis levivate viirusvariantide ogavalke. Selline lähenemisviis on võimaldanud meil kiiresti reageerida muutuvale viirusele,“ ütles prof Mart Ustav. 

„COVID-19 pandeemia kontekstis on uute viirusvariantide teke olnud nii sage, et traditsiooniliste ravimiarenduste lõppedes on uuritava tüve aktuaalsus juba möödunud ja hoopis teised tüved laialt levinud. Seetõttu on kogu maailma teadlastel väga keeruline püsida koroonaviiruse tempos. Tänu Eesti teadlaste konsortsiumi võimekusele kiiresti reageerida viiruse variatsioonidele, on inimestel võimalik kasutusele võtta uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei,“ ütles Chemi-Pharmi juhataja dr Ruth Oltjer.

Omikroni suhtes efektiivsete antikehadega BioBlock on äratuntav nii karbile kui ka pudelile trükitud sõnade Omicron ja Delta järgi. Toote nimi, tootmisprotsessid, retsept, ohutus ja kasutusjuhend ei ole muutunud. BioBlock ei ole ravim ega meditsiiniseade. Viirust neutraliseerivad veiste ternespiimast toodetud antikehad ei imendu inimorganismi ega osale selle ainevahetuses. 

Ninasprei BioBlock sobib lisaks muudele kaitsemeetmetele kasutamiseks kõikjal, kus sotsiaalne distantseerumine on keeruline: kodus, töökohal, koolis, treeningul, ühistranspordis ja teistes rahvarohketes kohtades. Kuna toode pärineb veiste ternespiimast, siis ei sobi see kasutamiseks piimavalkude vastase allergia korral, eriti alla kuueaastastel lastel. Samas ei sisalda toode laktoosi. 

Kasutatav antikehade segu on põhjalikult testitud ja nende funktsionaalsus tõendatud. Antikehade seondumise testimisel viiruse pinnavalkudele selgus, et viirus ei ole pärast antikehade lisamist enam võimeline seonduma inimese rakus olevale valgule, mis oleks vajalik eeldus nakatumiseks. 

Uue generatsiooni antikehadega BioBlock on saadaval Medihexi kodulehel, kust leiab ka toote info. Tõhustatud ninasprei jõuab sellest nädalast järk-järgult müüki apteekidesse, kauplustesse jne. 

BioBlock on eestimaine innovatiivne toode, mille kontseptsiooni töötasid professor Mart Ustavi juhtimisel välja Icosageni teadlased. BioBlocki arendamiseks ja turule toomiseks loodi konsortsium, kuhu kuuluvad AS Chemi-Pharmi, Icosagen Cell Factory OÜ, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning OÜ Teadus ja Tegu teadlased ja spetsialistid. Toote tehnoloogia on patenteeritud. BioBlocki ninaspreid toodab ja turustab AS Chemi-Pharm.

Shopping Cart