Menüü

Otsi

PRESSITEADE: InvestEU: EIP laenab biotehnoloogiaettevõttele Icosagen 18 miljonit eurot uuenduslike teadus-ja arendustehnoloogiate jaoks ja cGMP-tasemel uue tootmisrajatise ehitamiseks


Eesti uuenduslike bioloogiliste ravimite tootja Icosagen AS sõlmis programmi „InvestEU“ toel Euroopa Investeerimispangaga 18 miljoni euro suuruse rahastamislepingu, mis võimaldab ettevõttel tugevdada oma tegevust ravimite uurimise, arendamise ja tootmise alal. See raha on osa 40 miljonist eurost, mille Icosagen investeerib oma lepingulise uurimis- ja arendusvõimekuse suurendamisse ja uude hea tootmistava (current Good Manufacturing Practice, cGMP) tasemele vastavasse tootmisrajatisse, kus valmistatakse kliiniliste uuringute jaoks uuenduslikke ravimeid.

Lepingu eesmärk on oluliselt tugevdada Eesti bioravimite arenduse valdkonda.

Uue 1600 m2 suuruse tehasega laiendatakse Icosageni senist Tartus asuvat laboripinda ja see valmib 2023. aasta septembris. Tehas peaks tööd alustama 2024. aastal. Uus rajatis võimaldab Icosagenil pakkuda biotehnoloogia ja ravimite valdkonna klientidele täisteenust ning muutuda universaalseks lepinguliseks uurimis-, arendus- ja tootmisorganisatsiooniks (CRDMO), kellel on igakülgne võimekus imetajate valguravimi kandidaatide uurimiseks, arendamiseks ja tootmiseks.

„Oleme selle olulise teetähiseni jõudmiseks pikka aega töötanud,“ ütles Icosageni tegevjuht ja asutaja professor Mart Ustav. „Uudsete tehnoloogiate ja töövoogude väljatöötamine aitab suurendada meie konkurentsivõimet lepingulise uuringu- ja arendusteenuse pakkumisel klientidele Euroopas ja muudes maailma piirkondades. Hea tootmistava tasemel tehas pakub kohalikele ja piirkonna teadlastele tipptasemel koolitus- ja töövõimalusi ning ühtlasi laiendab Euroopa bioravimitööstuse võimekust ja mõju. Oleme EIP-le väga tänulikud nende olulise toetuse eest selles tegevuses.“

EIP asepresident Thomas Östros märkis: „Bioravimitööstusele prognoositakse tulevikus märkimisväärset kasvu tänu bioloogiliste ravimite suuremale tõhususele ja ohutusele võrreldes väikeste molekulidega ning nende laiemale kasutamisele krooniliste haiguste ravis. EIP toetab rõõmuga selle majandusharu kasvu. Icosageni kui innovaatilist ja kiiresti kasvavat ettevõtet rahastades võimaldame neil pakkuda bioravimite valdkonna klientidele Euroopas ja mujal täielikumat teenuste ja toodete valikut.“

Euroopa Komisjoni volinik Paolo Gentiloni lisas: „InvestEU annab kogu Euroopas olulise panuse, et aidata ettevõtetel saada innovatsiooni, laienemise ja töökohtade loomise jaoks vajalikku rahastust. See leping on suurepärane näide selle kohta, kuidas InvestEU kaudu toetatakse teadus- ja tootmistegevust, mis võimaldab Euroopal säilitada oma liidrikohta uuenduslike ravimite väljatöötamisel. Lisaks aitab see oluliselt kaasa Eesti ravimitööstuse arengule.“

Icosagen Cell Factory äriarenduse vanemdirektor Oliver Schub lisas: „Aastal 2022 tegi Icosagen Cell Factory tublisti rohkem kui 500 projekti raames koostööd üle 100 valguravimeid/vaktsiine arendava ettevõttega, valmistades enam kui 3000 erinevat rekombinantset valku. Meie kliendid saavad nüüd sujuvalt liikuda antikehade uuringult prekliinilise valgu valmistamise kaudu stabiilse CHO-rakuliini väljatöötamise ja hea tootmistava tasemel tootmiseni – see kõik toimub ühes kohas ühe meeskonnaga. Meie ainulaadne uurimis-, arendus- ja tootmisorganisatsiooni kontseptsioon aitab vähendada arendusele kuluvat aega, raha ja projektijuhtimise koormust.“

Taustteave

Icosagen Grupp
Icosagen on 1999. aastal asutatud sõltumatu eraomandis olev ettevõte, kus töötab 170 teadus-, arendus- ja tootmisspetsialisti. See asub Tartus ning selle esindused tegutsevad Ameerika Ühendriikides San Franciscos ja Saksamaal Berliinis. Icosagen on imetajate valguravimite uurimisele spetsialiseerunud ettevõte. Icosagen Cell Factory on maailma biotehnoloogia- ja ravimiettevõtetele lepingulisi uuringu-, arendus- ja tootmisteenuseid pakkuv ettevõte. Icosagen Cell Factory pakub sujuvat täisteenust, mis hõlmab antigeenide tootmist, antikehade uuringut, imetajate valgu ekspressiooni, valgu puhastamist ja kirjeldamist. Stabiilsete CHO-rakuliinide arendamise patenditud platvorm IcoCell® ja uus GMP-tasemel tootmisrajatis võimaldavad Icosagen Cell Factoryl alustada suuremahulist valkude tootmist kliiniliste uuringute jaoks. See ainulaadne kõik-ühes lahendus kiirendab oluliselt bioravimite arendust.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon, mis kuulub ELi liikmesriikidele. EIP Grupp on vastu võtnud kliimapanga tegevuskava, et viia ellu oma ambitsioonikas plaan toetada 2030. aastale eelneval kümnendil kliimameetmeid ja keskkonnasäästlikke investeeringuid ühe triljoni euroga ning anda 2025. aastaks rohkem kui 50% EIP rahastust kliimameetmete ja keskkonnasäästlikkuse heaks. Tegevuskava osana on kõik EIP Grupi uued toimingud alates 2021. aasta algusest kooskõlastatud Pariisi kokkuleppe eesmärkide ja põhimõtetega.

Programmiga „InvestEU“ pakutakse Euroopa Liidus pikaajalist rahastamist, kaasates märkimisväärsel hulgal avaliku ja erasektori vahendeid kestliku majanduse toetamiseks. See aitab saada täiendavaid investeeringuid, mis vastavad sellistele ELi poliitilistele prioriteetidele nagu Euroopa roheline kokkulepe, digiüleminek ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine. InvestEU koondab kõik ELi rahastamisvahendid ühe katuse alla, muutes investeerimisprojektide rahastamise Euroopas lihtsamaks, tõhusamaks ja paindlikumaks. Programm koosneb kolmest osast: InvestEU fond, InvestEU nõustamiskeskus ja InvestEU portaal. InvestEU fondi kasutamiseks kaasatakse projektidesse investeerivaid finantspartnereid, kellele pakutakse ELi eelarvest 26,2 miljardi euro ulatuses tagatisi. Need tagatised suurendavad nende riskivõimekust ja võimaldavad kaasata vähemalt 372 miljardit eurot täiendavaid investeeringuid.

Pressiteave
Icosagen: Karl Mumm, karl.mumm@icosagen.com, tel: +372 7377 084
Veebisait: https://www.icosagen.com/et/ravimiarendus/ – info@icosagen.com

EIP: Kristiina Randmaa, k.randmaa@ext.eib.org, tel: +352 4379 72894
Veebisait: www.eib.org/press – Pressibüroo: +352 4379 21000 – press@eib.org

Shopping Cart