Menüü

Otsi

Icosagen lõi koroonaviiruse vastased ravimikandidaadid

Terapeutilised ja preventiivsed SARS-CoV-2 vastased neutraliseerivad antikehad viirusnakkusest taastunud eestlaste vererakkudest.

USA Patendiamet registreeris ja võttis 12. oktoobril menetlusse OÜ Icosagen Cell Factory patenditaotluse Nr. 63090576 „SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies“. Seega on Icosagenis edukalt lõppenud Covid-19 vastaste bioloogiliste ravimite – viirust neutraliseerivate antikehade – loomise esimene etapp. Antud patenditaotlusega soovib Icosagen Cell Factory OÜ saada intellektuaalomandi kaitset uutele viirusvastastele terapeutilistele antikehadele USA territooriumil. Järgnevalt plaanib firma rakendada Icosagenis loodud intellektuaalomandi kaitset üle maailma.

Patendis on esitatud neli SARS-CoV-2 vastast antikeha, mille saamisel oli algmaterjaliks Covid-19 paranenud doonorite verest eraldatud B-rakud, millest Icosageni varasemalt patenteeritud HybriFree tehnoloogia abil isoleeriti huvipakkuvaid antikehasid kodeerivad geneetilised järjestused ning need antikehad toodeti Icosageni patenteeritud QMCF tehnoloogia abil. Saadud antikehade toimimise parandamiseks neid optimeeriti ja järgnevalt iseloomustati antikehade biokeemilised ja biofüüsikalised omadused, mille alusel oli võimalik väita, et Icosagenil on õnnestunud isoleerida väga kõrge kvaliteediga antikehad SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu (S-valk) vastu.

Koostöös Tartu Ülikooli ja Norra Teaduste ja Tehnoloogi Ülikooli teadlastega uuriti valitud antikehade võimet takistada SARS-CoV-2 viirusel rakkude nakatamist. Nendest katsetest selgus, et koguni 19 erinevat antikeha on suutelised tõhusalt takistama SARS-CoV-2 paljunemist. Mõnel juhul oli vajamineva antikeha kogus väga väike, võimaldades kasutada isegi tuhandeid kordi väiksemat kogust võrreldes keskmiste antikeha ravimitega.

„Praegu kliinilistes katsetustes olevad terapeutiliste antikehade kandidaate, mida manustati ka President Trumpile, võib pidada esimese generatsiooni molekulideks, mis esialgsete tulemuste põhjal omavad küll efekti, kuid selleks on vaja manustada oluliselt suuremaid koguseid. Icosageni arendatud järgmise põlvkonna ravimite efektiivsus peaks aitama muuta sellised ravi-antikehad oluliselt kättesaadavamaks viirusega nakatunud inimestele“, sõnas Icosageni teadusdirektor Mart Ustav Jr. „Nende antikehade tööstuslikuks tootmiseks (saagis kuni 10 grammi liitris) oleme Icosagenis väljatöötatud IcoCell tehnoloogia abil loonud suurepärased produtsentrakuliinid ja me planeerime nende abil antikehade tootmist meie partnerite cGMP tehases.“

16. novembril algavad Prantsusmaal Icosageni poolt väljatöötatud antikehadega loomkatsed. Katsete eesmärgiks on testida antikehade võimekust hoida ära SARS-CoV-2 nakkust või elimineerida viirust nakkusjärgselt.

Nende loomkatsete järgselt plaanib Icosagen alustada kliinilisi katsetusi ning testida loodud antikehade sobivust nii viirusnakkuse ärahoidmiseks kui viirusnakkuse vastases ravis inimestel.

„Siiani pole selge kui efektiivne ja kauakestev on vaktsiinidega esile kutsutud immuunvastus, eriti vanemate ehk riskirühma inimeste hulgas. Viirust neutraliseerivad antikehad pakuvad sellega võimaluse saada jagu SARS-CoV-2 viiruse nakkusest ja jätkata oma elu normaalselt ka siis kui inimese immuunsüsteem on nõrgenenud.“ , lausus Icosageni tegevjuht Prof. Mart Ustav: „Oleme alustanud ettevalmistustega kliiniliste katsetuste läbiviimiseks ja valmistame ette taotlust Eesti Vabariigi valitsusele toetada meie arendusi nii antikehade tootmiseks kui kliiniliste katsetuste läbiviimiseks 12-15 miljoni euro ulatuses.

Icosageni põhitegevuseks ja sissetuleku allikaks on olnud lepinguline teadus- ja arendustegevus bioloogiliste ravimite arendamisel osutades kõrgekvaliteedilist teenust farmaatsiafirmadele toetamaks nende ravimiarendusi. Koroonaviirus on andnud Icosagenile võimaluse astuda välja allhankija staatusest ja ennast defineerida kui ravimiarendusfirmat. Icosageni poolt arendatud ja patenteeritud antikehadel on potentsiaali muuta koroonaviiruse vastane antikeha-ravi oluliselt odavamaks muutes selle laialt kättesaadavaks.

„Kogu see arendus on olnud võimalik ainult tänu Icosageni töötajate suurele panusele, kõrgele kvalifikatsioonile ja valmisolekule ületada väljakutseid, et jõuda uute verstapostideni. Icosageni koroonaviiruse vastaste antikehade arendused on olnud võimalikud ka ainult tänu vabatahtlikele doonoritele, kes soovisid verd annetada, kui me kutsusime teid uurimis- ja arendusprojektis osalema. Me avaldame sügavat tänu vabatahtlikele, kes liitusid Icosageni programmiga – ainult tänu teie abile sai selline asi võimalikuks. Suur tänu kõigile perearstidele ja meedikutele, kes oma patsiente teavitasid meie uuringust. Me saame kindlalt öelda, et Eestis ei ela ainult tark rahvas, vaid et meie vanemad on meile kaasa andnud väga head geenid!“ , ütles Prof. Mart Ustav.

Proovide kogumisel tehti koostööd Qvalitase, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Kuressaare Haigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Lisaks on Icosageni arendustele ōla alla pannud koostööpartnerid Toronto Ülikoolist, Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikoolist (NTNU) ja Tartu Ülikoolist. Antud arendusi on Icosagen rahastanud omavahenditest. Diagnostikumide arendustööd toetanud Eesti Vabariigi valitsus 100 000 euroga.

Diagnostiliste arenduste osas ootab ettevõte peagi jälle vabatahtlikke doonoreid osalema. Seekord koroonaviiruse positiivse diagnoosi saanud inimesi süljeproove andma, et valideerida uudne antigeeni test, millega saaks nakkust diagnoosida kiiremini, mugavamalt ja laialdasemalt kui praeguse RNA testiga.

Shopping Cart