Ametinimetus
Kvaliteedispetsialist

Icosagen Cell Factory OÜ ootab kvaliteediosakonnaga liituma KVALITEEDISPETSIALISTI.

Peamine vastutusala ja tööülesanded:

 • Icosagen Grupis (Icosagen AS, Icosagen Cell Factory OÜ) kehtestatud kvaliteedijuhtimis-süsteemide (ISO 9001, ISO 17025) pidev rakendamine
 •  osalemine ettevõtte kvaliteedijuhtimise protsessi täiustamisel ja parendamisel
 • osalemine protsesside ja kehtiva juhtimissüsteemi dokumentatsiooni (SOP-d) parendustegevustes koostöös nendes protsessides osalevate töötajatega
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentidehaldus
 • protsesside seire ja analüüsi ning tegevuste dokumenteerimiste kontrollimine
 • osalemine kvaliteedijuhtimise protsessi auditeerimisel
 • osalemine uutele tarkvarasüsteemidele üleminekul (dokumendihaldus, laboriseadmete haldus)

Eeldame tulevaselt kolleegilt:

 • kõrgharidust loodusteaduste valdkonnas
 • teadmisi kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ning siseauditite korraldusest
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust
 • usaldusväärsust, täpsust detailides ja pühendumust
 • positiivset ja lahendustele suunatud ellusuhtumist, iseseisvust ja initsiatiivikust
 • valmisolekut ja võimet kohaneda muutuvates olukordades
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
 • heal tasemel inglise keele oskust kõnes ja kirjas

Pakume:

 • huvitavat ja arendavat täistööajaga tööd rahvusvahelises ettevõttes
 • väljaõpet ja enesetäiendamisvõimalusi
 • võimalust realiseerida oma oskusi ja teadmisi
 • konkurentsivõimelist töötasu ja mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi

 

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 19. veebruariks 2023 aadressile personal@icosagen.ee või kandideerida läbi CV-keskuse.
Soovitav tööga algustamise aeg: esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus.

 

personal@icosagen.ee          Tel: +372 737 7080          www.www.icosagen.com

 

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.

Job Location
Tartu, Eesti
Date posted
28.10
PDF Export
Close modal window

Position: Kvaliteedispetsialist

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!